ENG EST LAT
LOGIN
Pagrindinis

Telema EDI modulis

Print

Standartizuoto Telema EDI modulio tikslai:
- supaprastinti naujų klientų integraciją su Telema EDI sistema
- sumažinti Telema EDI integracinių projektų ir kliento palaikymo darbo apimtis IT Partneriui

 

Telema EDI modulis:

  • ĮGALINA e-dokumentų siuntimą ir gavimą verslo valdymo programinėje įrangoje;
  • KONVERTUOJA EDI dokumentus pagal reikalavimus, suteikdamas jiems teisingą formą;
  • TIKRINA išeinančių dokumentų atitikimą Telema eDoc formatui;
  • TVARKO EDI dokumentų siuntimo ir gavimo metu pasitaikančias klaidas;
  • IŠSAUGO registro pavidalu apsikeičiamų dokumentų judėjimo istoriją.


Telema EDI modulio VARTOTOJO SĄSAJA padaro Telema EDI paslaugas pasiekiamas verslo valdymo programos galutiniams naudotojams.



Telema EDI modulio funkcijos

APSIKEITIMAS DOKUMENTAIS SU TELEMA EDI SISTEMA

Apsikeitimas dokumentais realizuojamas Telema API pagalba.


DOKUMENTO FORMATO PAKEITIMAS

Sukuriamas reikalavimus atitinkantis ir išsiuntimui tinkamas EDI dokumentas Telema eDoc formatu. Ateinantys dokumentai konvertuojami į verslo valdymo programos naudojamą formatą.


DOKUMENTŲ VALIDAVIMAS

Validavimo funkcija tikrina išeinančių dokumentų atitikimą Telema eDoc formatui. Kontrolė užtikrina, kad EDI dokumento sintaksė atitiktų Telema eDoc specifkaciją.


KLAIDŲ ADMINISTRAVIMAS

Klaidų administravimo funkcija leidžia naudotojui pačiam tvarkyti klaidas, kurios gali pasitaikyti naudojant Telema EDI modulį. Pavyzdžiui su neteisinga dokumento sintakse, neteisinga preke, artikeliu ar kliento kodu susijusios klaidos, galimos klaidos bendraujant su Telema EDI sistema ar tvarkant dokumentus, taip pat kiti atvejai, reikalaujantys naudotojo dėmesio.

Naudotojas korektiškai informuojamas apie visas klaidas ir dėmesio reikalaujančias situacijas.

DOKUMENTŲ REGISTRAS

Dokumentų logo funkcija išsaugo  apsikeistų EDI dokumentų ir jo turinio istoriją (iki 6 mėnesių).


Atgal į viršų

Telema EDI modulio vartotojo sąsaja

Telema EDI modulio vartotojo sąsaja turi leisti galutiniam naudotojui patogiai naudotis Telema EDI paslaugomis,  atlikti jų monitoringą ir klaidų administravimą. Vartotojo sąsają turi būti verslo valdymo programą palaikančiomis kalbomis.

Per sąsają galima gauti šią informaciją:

  • Apie ateinančius ir išeinančius EDI dokumentus
  • Sesijas su Telema EDI sistema
  • modulio užfiksuotas klaidas.


Aukščiau minima informacija gali būti viename sąraše arba atvaizduota atskirai.


NB! Detali informacija apie Telema EDI modulio funkcijas ir vartotojo sąsaja yra pateikta Telema EDI modulio funkcionalumo reikalavimuose.
Norėdami gauti dokumentą susisiekite su telema@telema.com

Atgal į viršų