ENG EST LAT
LOGIN
Pagrindinis

Kaip tapti Telema Sertifikuotu partneriu

Print


Septyni žingsniai tapti Telema sertifikuotu partneriu:

 1. Sprendimas įdiegti Telema EDI modulį
 2. Bendradarbiavimo sutarties sudarymas su Telema
 3. Telema EDI modulio kūrimas ir testavimas
 4. Sukurto modulio sertifikavimas
 5. Pilotinio kliento įtraukimas
 6. Vieninga rinkodaros ir pardavimo veikla
 7. Bendradarbiavimas propaguojant EDI paslaugas

1. Sprendimas įdiegti Telema EDI modulį į verslo valdymo programą

Derybų eigoje išsiaiškinama:  
 • partnerio techninės galimybės ir pajėgumas Telema EDI modulio kūrimui;
 • kokių elektroninių dokumentų tipų  klientams reikia (pirkimo ir/arba tiekimo dokumentų, prekių duomenų ir ataskaitų);
 • kokia yra projekto apimtis;
 • Telema ir partnerio bendri (potencialūs) klientai.

2. Bendradarbiavimo sutarties sudarymas

Bendradarbiavimo sutartis nustato:

 • Telema EDI modulio techninės detalės (diegiamas funkcionalumas, dokumentų ir t.t.);
 • kūrimo darbų veiklos ir laiko grafikai, vykdomi testai;
 • klientų aktyvavimo sąlygos (kaina, aktyvavimo laikas, procesas);
 • projekto komanda ir rolės (komercinės ir techninės);
 • vieninga rinkodaros ir pardavimo veikla tolimesniame bendradarbiavime;
 • pilotinio kliento duomenys (jei sutarties pasirašymo momentui yra aiškus pilotinis klientas).

Atgal į viršų

3. Kūrimas ir testavimas

Kūrimas gali prasidėti po Telema EDI modulio funkcionalumo specifikacijos patvirtinimo.

Kūrimo proceso
metu Telema IT projektų vadovai konsultuoja partnerį ir suteikia jam visokeriopą techninę pagalbą.

Pirminis testavimas reiškia sutartyje aprašytus standartinius testus (pavyzdžiui dokumentų siuntimas ir priėmimas, dokumentų registrai, klaidų administravimas, ir .t.t).Testavimui Partneris gali naudoti Telema sukurtus įrankius (pavyzdžiui eDoc validatorių). Antrinis testavimas vykdomas kartu su Telema IT projekto vadovu.

4. Sukurto Telema EDI modulio sertifikavimas

Sertifikavimo rėmuose išbandomas Telema EDI modulio funkcionalumo vartotojo sąsajos veikimas. Taip pat peržiūrimas sprendimo galutiniam naudotojui skirtas vadovas.   
Kai sukurtas Telema EDI modulio sprendimas ir atitinka reikalavimus, pasirašomas priėmimo aktas ir projekto kūrimo fazė laikoma baigta.

5. Pilotinio kliento įtraukimas

Pilotiniu klientu gerai parinkti įmonę, kuri keičiasi labiausiai paplitusiais Telema EDI modulio palaikomais dokumentų tipais (užsakymas, sąskaita, važtaraštis ir t.t.). Pilotinį klientą, arba kelis, galima parinkti jau iki sutarties pasirašymo ir kūrimo darbų pradžios, arba ir vėliau.

Pilotinis klientas aktyvuojamas po sėkmingo testavimo ir Telema EDI modulio priėmimo.

6. Vieninga rinkodaros ir pardavimo veikla

Telema ir sertifikuotas partneris palaiko vienas kito pardavimo veiklą siūlydami paslaugas vienas kito klientams. Apie partneryste pateikiama informacija ir įmonių interneto svetainėse.
Kiekvienai verslo valdymo programai parengiamas informacinis lapas, kuriame galutiniam klientui aprašomas Telema EDI modulio turinys bei aktyvavimo sąlygos. Informacinę medžiagą galite rasti Telema Sertifikuotų Partnerių lentelėje.

7. Bendradarbiavimas skatinant EDI paslaugas

Telema ir sertifikuotas partneris užtikrina klientams profesionalią ir kokybišką pagalbą tiek verslo valdymo programai tiek ir EDI sprendimams.

Bendradarbiaujant iš  Telema Sertifikuoto partnerio tikimasi iniciatyvos prijungiant naujus klientus prie Telema EDI sistemos ir rūpestingo požiūrio į esamus klientus.

Atgal į viršų