ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

Uudised

Trüki

21. september 2011
21.09.2011 Kliendid hindavad Telema teenindustaset kõrgelt

Septembri alguses viis Telema klientide seas läbi küsitluse selgitamaks välja klientide rahulolu Telema klienditeenindusega. 

Küsitluse eesmärk oli teada saada, kuidas ollakse rahul klienditoe poolt välja pakutud lahendusega, kas probleemid lahendatakse piisavalt kiirelt ning milline on Telema suhtlemisstiil.

Küsimustik saadeti viimase paari kuu jooksul Telema klienditoe abi kasutanud klientidele. Klienditoe kasutajad hindasid Telema teenindustaset kõrgelt. Klienditoe poolt pakutud lahendus probleemile sai kümne punkti skaalas hindeks 8,1, lahendamise kiirus hinnati 8,8 punkti vääriliselt ja Telema suhtlemisstiil pälvis koguni 9,1 punkti. 68% vastajatest jäi probleemilahendusega täiesti rahule. 82% vastajatest hindas suhtlust Telemaga meeldivaks ja sama suur protsent pidas probleemi lahendamise kiirust piisavaks.

 

Kõigi vastanute vahel loositi välja viis Telema veini. Seekord olid õnnelikud võitjad Heli Klooster (Fiskars Estonia AS), Sven Kasemaa (Frosty Food Group OÜ), Kairit Lapmaa (Servaali Estonia OÜ), Katrin Pahk (Synnove Finden Eesti AS) ja Terje Karu-Naber (Selver AS). Võitjatega võetakse ühendust.


Täname oma kliente aktiivsuse eest! Uuringu tulemusi ning vastajate antud soovitusi-kommentaare saame kasutada oma teeninduse edasisel parendamisel.

Telema AS